Австралийски долар -> Български лев

.. AUD =1,21 BGN   (17.7.2024)

Български лев -> Австралийски долар. Валутни курсове се актуализират от Европейската централна банка 17.7.2024
Можете да направите линк към тази страница. Използвайте количество валута (стойност). Тази страница се генерира със следната връзка:
https://valutenkalkulator.net/австралийски-долар-vs-bgn.html


Валутни курсове се актуализират от Европейската централна банка 17.7.2024.