Евро -> Български лев (BGN)

.. =1,96 BGN   (1.12.2023)

Български лев -> Евро. Валутни курсове се актуализират от Европейската централна банка 1.12.2023
Можете да направите линк към тази страница. Използвайте количество валута (стойност). Тази страница се генерира със следната връзка:
https://valutenkalkulator.net/евро-български-лев.html


Валутни курсове се актуализират от Европейската централна банка 1.12.2023.