Японска йена -> Български лев

.. JPY =0,01 BGN   (1.12.2023)

Български лев -> Японска йена. Валутни курсове се актуализират от Европейската централна банка 1.12.2023
Можете да направите линк към тази страница. Използвайте количество валута (стойност). Тази страница се генерира със следната връзка:
https://valutenkalkulator.net/японска-йена-vs-bgn.html


Валутни курсове се актуализират от Европейската централна банка 1.12.2023.